Đoàn kiểm tra mô hình học cụ

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo về công tác chuẩn bị huấn luyện, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần – kỹ thuật. Trọng tâm là kiểm tra công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng cán bộ; hệ thống văn kiện, sổ sách; chuẩn bị tổ chức giáo dục chính trị, soạn thảo giáo án, thực hành huấn luyện; bảo đảm thao trường huấn luyện; các sáng kiến, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện; nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội. 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 kết luận kiểm tra

Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn biểu dương cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện CSM năm 2024.

Đồng chí Tư lệnh Vùng yêu cầu, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác củng cố doanh trại, thao trường, bãi tập; chuẩn bị chu đáo nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị. Sau khi tiếp nhận CSM, đơn vị cần sớm ổn định biên chế, nắm chắc tình hình tư tưởng, trình độ văn hóa, phúc tra tiêu chuẩn CSM theo đúng quy định và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc.

Tin, ảnh: Vũ Hòa

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win