Sức Khỏe

TP.HCM: Nhiều nhân viên y tế chưa nhận tiền phụ cấp ưu đãi nghề

Kim Sáng 18/01/2024 – 19:48

Nhiều nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở y tế công lập tại TP.HCM chưa nhận hoặc mới chỉ nhận 40/100% chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ.

Liên quan đến tiền phụ cấp ưu đãi nghề năm 2022 và 2023 theo Nghị định 05 của Chính phủ, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, khi triển khai thực hiện Nghị định 05, ngành y tế thành phố gặp phải một số khó khăn, trong đó có vướng mắc nguồn kinh phí chi trả phụ cấp theo quy định.

Theo Sở Y tế, Nghị định 05 được ban hành và áp dụng từ ngày 1/1- 31/12/2023. Dù Sở Y tế đã triển khai nhưng trên thực tế đang nảy sinh một số bất cập.

Thứ nhất, vướng mắc trong việc xác định các đối tượng được hưởng phụ cấp theo quy định.

Nghị định 05 được ban hành trong hoàn cảnh dịch Covid-19 còn bùng phát mạnh, lây lan nhanh. Trong thời gian này, các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính, kế toán cho đến nhân viên bảo vệ, lái xe đều tham gia vào công tác phòng, chống dịch…

p1590719.jpg
Nhiều nhân viên y tế chưa nhận tiền phụ cấp ưu đãi nghề suốt 2 năm 2022 và 2023.

Tuy nhiên, theo quy định chỉ có viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có ký tự đầu của mã số chức danh nghề nghiệp là V.08 thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế mới thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%.

Điều này dẫn đến rất nhiều nhân viên làm việc tại trung tâm y tế, trạm y tế như nhân viên trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng không có mã chức danh nghề nghiệp bắt đầu là V.08; viên chức y tế làm công tác truyền thông, dân số; các trường hợp đang giữ chức danh nghề nghiệp y tế nhưng ở vị trí quản lý, hành chính kiêm nhiệm làm công tác chuyên môn do đơn vị thiếu hụt nhân lực có chuyên môn y tế… không thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề”.

Từ đó, tạo ra tâm lý không công bằng, vừa thiếu sự khích lệ và vô tình tạo khoảng cách về nhân viên trong một đơn vị.

Thứ hai, về nguồn kinh phí chi trả phụ cấp theo quy định, nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề là nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TP.HCM hiện có 43 đơn vị thuộc khối y tế cơ sở và dự phòng, hầu hết rất khó khăn về nguồn thu sự nghiệp nên cần ngân sách hỗ trợ để thực hiện Nghị định này.

Mặt khác, tại thời điểm Nghị định 05 ban hành, năm tài chính 2022 đã kết thúc, các đơn vị đã tiến hành lập quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, do đó không còn nguồn tài chính để thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho năm 2022.

Sở Y tế đã đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM bổ sung ngân sách để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề vì nguồn thu của các đơn vị y tế cơ sở và y tế dự phòng rất hạn chế.

Sở Y tế TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ về việc thực hiện Nghị định số 05.

Trong đó có nội dung đề nghị Bộ Y tế quan tâm xem xét xác định toàn bộ viên chức (kể cả viên chức ở bộ phận gián tiếp) tại HCDC, trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức, trạm y tế xã, phường, thị trấn được phân công thực hiện các công việc chuyên môn y tế là đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05.

Theo Sở Y tế, đây là lực lượng ở tuyến đầu, thường xuyên, trực tiếp xông pha vào những thời điểm cam go, đã cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế làm việc không kể ngày đêm, không kể ngày nghỉ, không sợ hiểm nguy trong môi trường nguy cơ cao về lây nhiễm để thực hiện nhiệm vụ chống dịch thành công.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex